ReneƩ Lamboo Producties schreef emotionele en aansprekende portretten van medewerkers van Artsen zonder Grenzen. Over bootvluchtelingen, spoedkeizersnedes en Ebola. Wervend en emotioneel.

azgportret